direccions i execucions d’obres i Seguretat i Salut

Project Manager

ITE’s

Serveis

Portem a terme tot tipus de direccions i execucions d’obres i Seguretat i Salut des del mateix despatx i realitzant les visites a obra necessàries i continuades.

Project Manager tant en obra pública com de promotors particulars, de petit i de gran PEM

ITE’s, degut a la nova normativa i a l’obligatorietat de la realització, tenim la titulació per tal de poder realitzar i tramitar les inspeccions tècniques dels edificis exigides per llei.

Gràcies als 25 anys d’experiència i a formar part d’una de les principals empreses de Taxacions Immobiliàries més capdavanteres del país, podem tramitar i gestionar les taxacions amb la signatura de TINSA de recolzament.

Tramitem amb rapidesa i per Intranet les cèdules d’habitabilitat ja que actualment han d’estar actualitzades per tal de poder tramitar qualsevol lloguer i/o venda.

Tramitem conjuntament amb l’administració i/o ajuntaments l’alta de noves activitats per tal que els tràmits per obrir un nou negoci amb moments de crisi sigui el més fàcil possible.

Legalitzem qualsevol construcció amb un informe treballant conjuntament amb el Notari.

Redactem i tramitem qualsevol documentació necessària per a l’administració pública.

Peritatges, dictàmens i informes pericials i tècnics per a particulars, comunitats de propietaris i gabinets jurídics i tècnics d’advocats i/o Notaries.

ITE’s, degut a la nova normativa i a l’obligatorietat de la realització, tenim la titulació per tal de poder realitzar i tramitar les inspeccions tècniques dels edificis exigides per llei.

ITE’s, degut a la nova normativa i a l’obligatorietat de la realització, tenim la titulació per tal de poder realitzar i tramitar les inspeccions tècniques dels edificis exigides per llei.

contacte