obliga a tots els edificis plurifamiliars construïts fa més de 45 anys

obliga a tots els edificis plurifamiliars construïts fa més de 45 anys

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L' EDIFICI

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L' EDIFICI

la Inspecció Tècnica de l’Edifici

la Inspecció Tècnica de l’Edifici

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L' EDIFICI

El 26 de febrer de 2011 entra en vigor el Decret 187/2010 del 23 de novembre que correspon a la inspecció tècnica dels edificis.

Aquest Decret obliga a tots els edificis plurifamiliars construïts fa més de 45 anys a passar el que col·loquialment es coneix com “la ITV de l’edifici”. Dita inspecció verifica que els propietaris compleixen amb l’obligació de conservar els seus immobles i d’aquesta manera es poden evitar situacions de risc que puguin afectar a les persones, ja sigui als mateixos ocupants de l’edifici o a tercers. Tots aquells immobles construïts amb anterioritat al 1930, són els primers que estan subjectes ha passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Els Tècnics de la nostra empresa realitzem una inspecció exhaustiva dels edificis, donant a conèixer als propietaris l’estat real de conservació dels immobles, i d’aquesta manera es pot donar prioritat a aquelles inversions més urgents.

En tot moment ens posem al servei dels propietaris dels edificis per possibles aclariments o dubtes que puguin sorgir. També podem orientar-los en les possibles operacions de manteniment o reparacions que s’hagin de dur a terme amb la finalitat de que els edificis es mantinguin en estat òptim de conservació.

Per tot l’expressat amb anterioritat, i des d’un punt de vista tècnic i econòmic, es poden evitar futures intervencions més costoses.

Si desitja més informació, com disponibilitat i preus, posis en contacte amb nosaltres per telèfon al 93.871.44.75 o través del  formulari.

Per tot l’expressat amb anterioritat, i des d’un punt de vista tècnic i econòmic, es poden evitar futures intervencions més costoses.

Si desitja més informació, com disponibilitat i preus, posis en contacte amb nosaltres per telèfon al 93.871.44.75

contacte