8 de February del 2016

INFORMES

Tot tipus d’informes urbanístics o de solidesa.

El podem informar sobre la seva finca , immoble o solar des del punt de vista urbanístic.

També des del punt de vista de la solidesa, estat de les cobertes i terrats, presència d’humitats, sorolls, ventilacions, clavegueram...