CEDULA D'HABITABILITAT

TERMINIS

Cèdules

CEDULA D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és el document necessari que acredita que un immoble compleix amb els requisits mínims d’habitabilitat i que és idoni per a ser usat com habitatge i ens acredita que la propietat vetlla per les seves condicions d’habitabilitat al llarg del temps.

La cèdula d’habitabilitat, segons els requisits mínims establerts al decret 55/2009 de la Generalitat de Catalunya, tant per habitatges nous com usats, té una validesa de 15 anys i és obligatòria i necessària per tramitar qualsevol venda o  lloguer i per gestionar els subministraments d’electricitat, aigua, gas i telecomunicacions i per algunes companyies asseguradores.

Per obtenir la cèdula d’habitabilitat cal visitar el vostre immoble i l’endemà mateix ja podem obtenir el certificat d’habitabilitat per tal de tramitar, on line, la sol·licitud de la cèdula al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

TERMINIS

En cas d’urgència es pot obtenir el certificat d’habitabilitat en 24 hores, visat i signat pel col·legi i només vàlid en tramitació de lloguer de l’immoble.

Per a l’obtenció de la cèdula el departament de Medi Ambient i Habitatge es reserva un plaç màxim de tres setmanes des de la presentació de la sol·licitud.

En cas que no s’hagués registrat en el seu moment l’habitatge, us tramitem la seva legalització i la cèdula de primera ocupació amb la mateixa visita.

Si desitja més informació, com disponibilitat i preus, posis en contacte amb nosaltres per telèfon al 93.871.44.75 o través del  formulari.

Per obtenir la cèdula d’habitabilitat cal visitar el vostre immoble i l’endemà mateix ja podem obtenir el certificat d’habitabilitat per tal de tramitar, on line, la sol·licitud de la cèdula al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.

En cas d’urgència es pot obtenir el certificat d’habitabilitat en 24 hores, visat i signat pel col·legi i només vàlid en tramitació de lloguer de l’immoble.

contacte