CERTIFICATS / LEGALITZACIONS i altres tramits

Per diferents circumstàncies pot ser que un propietari o grup de propietaris necessitin una segregació, divisió horitzontal, un certificat de superfícies o la legalització d’un immoble que en el seu dia no va ser escripturat .

Nosaltres tramitem, conjuntament amb la notaria, qualsevol d’aquests documents.

Ja amb el vist i plau del Notari, és visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arq. Tècnics i Enginyers d’Edificació i posteriorment es presenta la documentació a l’Ajuntament corresponent.