CERTIFICACIÓ DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

etiqueta energètica

l’eficiència energètica

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'HABITATGES

El Real Decret 235/2013 entra en vigor el 14 d’abril del 2013, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la CERTIFICACIÓ DE LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA dels edificis, essent d’aplicació als edificis existents.

Segons aquest Real Decret serà exigible, per als contractes de compraventa o de lloguer realitzats a partir del 1 de juny de 2013, posar a disposició dels compradors o llogaters el corresponent certificat d’eficiència energètica, el qual tindrà una validesa de 10 anys.

El procediment per a la obtenció de la certificació energètica s’inicia amb la visita a l’immoble i al presa de dades corresponents.

A partir d’aquestes dades es realitza l’informe de qualificació i recomanacions, el qual s’envia a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per tal de que expedeixin la corresponent etiqueta energètica.

La qualificació y experiència dels nostres tècnics: Frederic de Buen, Marta Iglesias i Laia de Buen , els qualifica per expedir aquesta nova certificació que valora l’eficiència energètica del seu habitatge, edifici o local. 

Si desitja més informació, com disponibilitat i preus, posis en contacte amb nosaltres per telèfon al 93.871.44.75 o través del  formulari.

El procediment per a la obtenció de la certificació energètica s’inicia amb la visita a l’immoble i al presa de dades corresponents.

Si desitja més informació, com disponibilitat i preus, posis en contacte amb nosaltres per telèfon al 93.871.44.75

contacte