Direccions d'obra

Des dels seus inicis i en diferents etapes de l’empresa les direccions d’obra i direccions d’execucions són el nostre “tronc”.

Les obres les podem diferenciar en grans obres, com edificis d’habitatges o grups de cases unifamiliars, fins projectes de menys envergadura però no menys importants, com cases unifamiliars aïllades, entremitgeres, petites reformes i grans reformes integrals d’habitatges.

A les galeries d'imatges d'aquest apartat en podreu veure alguns exemples.

Seguiment de les obres

Per el seguiment de les obres, un cop tramitades totes les llicències, realitzem les visites necessàries a peu obra per tal que tot el procés constructiu compleixi amb el requisits del projecte i les normatives que aquest ens obliga.

Estem en constant contacte amb el client i amb el constructor facilitant la comunicació amb els diferents industrials de manera que el client no ha de preocupar-se dels temps d’execució i terminis ja que nosaltres a través d’un organigrama ens encarreguem de fer que aquest procés, que per a una persona no vinculada al món de la construcció pot esser una feina molt feixuga, sigui planer i sense entrebancs.

 

El nostre servei

 

  • Projecte Tècnic
  • Tramitació de la llicència d’obres

  • Direcció d’execució

  • Planificació de l’obra

  • Control econòmic

  • Control de qualitat

  • Coordinació de Seguretat i Salut de durant tot el procés

  • Control de Qualitat de tots els materials.

Les obres les podem diferenciar en grans obres, com edificis d’habitatges o grups de cases unifamiliars, fins projectes de menys envergadura però no menys importants, com cases unifamiliars aïllades, entremitgeres, petites reformes i grans reformes integrals d’habitatges.